Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan makingChoices.be bvba, Maaltebruggestraat 238, 9000 gent

Ik deel  hierbij mede dat ik  onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep:

Besteld op/Ontvangen op:

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en):

Datum :